Långlopp !?

   

I Sverige finns ett antal långloppsserier, MSLS med tävlingar på Linköping motorstadium och på Mantorp Park. ErCup är en serie i södra Sverige.  Flera serier finns bland annat med Gelleråsen som bas.

Långloppsracing är en tävlingsform där olika typer av bilar kan tävla i olika klasser enligt väl definierade reglementen. Kostnaderna kan hållas nere och flera förare kan dela på samma bil. En ytterligare aspekt är att det blir mycket tid bakom ratten vid varje tävling att jämföra med sprintlopp på ett tiotal varv. Det är inte ovanligt att en bil tilldrygalägger 200, 300 och till och med upp till 400 varv under en tävling.

En av de viktigaste punkterna är att alla bilar besiktas och bedöms efter aktuella reglementen vad gäller säkerhet, A & O är att vi kan garantera våra egna och våra medtävlares säkerhet. Att jämföra med illegala tävlingsformer där fokus ofta ligger på hästkrafter och toppfart  är organiserad långloppsracing en garant för att bilen både kan går fort, svänga och bromsa. Den skall även skydda föraren vid en olycka.

Med detta sagt kan vi rekommendera alla motorintresserade att besöka ett långloppsrace för att se vilket engagemang och glädje som finns hos både arrangörer och tävlande.

   
   
   

Copyright